Home > Xhuma

Disa nga sunetet e ditës së xhuma

Disa nga sunetet e ditës së xhuma dhe burimi i tyre sheriatik : 1.Gusulli(pastrimi)n­­ë diten e xhuma-(Buhariu 1951) 2.Veshja e rrobave të bukura(të pastërta dhe sipas rregullave të sheriatit)-(Ebu Davud) 3.Përdorimi i miskut(parfumit) dhe përdorimi i Misvakut-(Ibn Maxhah) 4.Shkuarja herët në xhami për namazin e xhumasë-(Buhariu 929 dhe Muslimi 1964) 5.Përpjekja për tu ulur sa

Read More