Home > Mjekësia Profetike

5 veprat që të shërojnë zemrën

  5 veprat që të shërojnë zemrën Ibrahim El-Hauas (Allahu e mëshiroftë) thoshte: “Shërimi i zemrës është tek pesë gjëra: 1. Leximi i Kuranit me meditim 2. Barku i zbrazët 3. Namazi i natës 4. Lutja me përgjërim në pjesën e tretë të natës dhe 5. Shoqërimi me njerëz të mirë.” (Dhemm El-Heua’, ibn Xheuzij, 64)

Read More