Home > Hadithe

Profeti – alejhi selam – na ka urdhëruar të bëjmë shtatë gjëra dhe na ka ndaluar shtatë të tjera

    Berau –Allahu qoftë i kënaqur me të- tregon: “Profeti – alejhi selam – na ka urdhëruar të bëjmë shtatë gjëra dhe na ka ndaluar shtatë të tjera. Na ka urdhëruar: Të ndjekim funeralin e xhenazes Të vizitojmë të sëmurin Të pranojmë dhe t’i përgjigjemi ftesës Të ndihmojmë të shtypurin që i shkelen të drejtat Të

Read More

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë: Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë: All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar. (O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri) …atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi. …ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e

Read More