Home > Emra muslimane

Emra muslimane per femra

  Abase…………….Abide…………….. Abire…………….. Adalete………….. Ademije…………. Advije……………. Adla……………… Adile……………… Afife……………… Aida……………… Aishe…………….. Ajnije……………. Alije……………… Allma…………….. Alltune…………… Arife……………… Amine……………. Amire……………. Arzije…………….. Atife……………… Atije……………… Avna……………… Avnije……………. Azemine…………. Azize…………….. Azra……………… Ajkune…………… Ajna……………… Ajete…………….. (ar)(ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (tur) (tur) (ar) (ar) (ar) (per) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (tur) (tur) (ar) LuaneshëDevotshme, adhuruese Aromë, udhëtare Drejtësi, paanshmëri, ndershmëei Grua, njerëzi, humanitet E shpejtë, e shkathtë Shih-Adaleta E drejtë E thjeshtë, e ndershme, e paster Mysafire, vizituese Jetone, ajo që është gjallë, e vërteta, natyraljaE lartë, elegante Ar, dukat Njohëse, e dijshme E sigurt, besnike Urdhërdhënëse, sunduese E dëshiruarja, e ndershme E dhëmbshme, e mëshirshme Dhuratë Ndihmëtare Ndihmëtare E madhe, kolosale E fuqishme, krenare Virgjineshë Dashnorja, e çmuarja Pasqyrë, symadhe, vëzhguese Shenjë, dokumente “B”  Badire…………….  Bahire……………. Bahra……………. Bahrije…………… Bahtije…………… Bahrudine….. Bahta…….. Bahtije……. Bajrame……. Bakire…….   Barize…….. Basile……. Basime…… Basire…….. Bediha……. Bedile……. Bedra……. Bedrije……. Bedrudine….. Begije…….. Behadere…… Behadile…… Beharije……. Behare……. Behaudine….. Behije…….. Behime…… Behire…….. Behirete……. Behlule……. Behrije……. Behrudina….. Behixhe……. Beisa…….. Bejda…….. Bejaze…….. Bekire……. Bekra…….. Belkisa…….   Bekrije……. Belma…….. Bensije……. Beraete……. Beria…….. Berine…….. Berize…………… Besame…………. Besije……………. Besime………….. Bilale…….. Bisere…….. Busejne……. Belizare……. (ar)  (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (per) (ar) (tur) (ar)   (ar) (ar) (ar) (tur) (ar) (ar) (ar) (ar) (per) (tur) (per) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (tur) (tur) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (per) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) Nxituese, ngutëse, me shkëlqim

Read More