Home > lulzimne

Sa orë agjërohet nëpër botë?

Sa orë agjërohet nëpër botë? Muaji i Ramazanit është muaji i begatisë dhe i mirësive që besimtarët muslimanë e presin me shumë gëzim dhe lumturi. Mirëpo nuk duhet të harrojmë se janë disa orë që duhet të kalohen pa konsumuar as pije e as ushqim. Për disa vende orët e agjërimit

Read More