Monday, March 8, 2021
Home > Uncategorized > HUAJA (BORXHI) QË TË ÇON NË XHENET

HUAJA (BORXHI) QË TË ÇON NË XHENET

Përpjekjet që njerëzit të inkurajohen për sa më shumë ibadete zakonisht janë fokusuar në disa veprime konkrete – dhe atë me të drejtë – si namazi, agjërimi, Kurani e të ngjashme. Mirëpo, ekzistojnë edhe dyer të tjera që mbeten të pa hapura, dhe shumë herë, kjo ndodh për shkak të pavetëdijes tonë. Një mënyrë e tillë është edhe ofrimi i borxhit pa interes (kamatë).

Ebu Derda (r.a.) ka thënë: “Më shumë preferoj t’i jap dy dinarë borxh të cilët do të mi kthejnë, dhe pastaj përsëri t’i jap borxh, sesa që t’i jap si sadakë.” Ju ndoshta mund të pyeteni: “Çka nëse borxhliu nuk mund t’i kthejë menjëherë paratë?” Atëherë veprat e mira fillojnë të shumohen, sepse Pejgamberi (savs) ka thënë: “Kush ia shtynë borxhin borxhliut, i cili ka vështirësi në kthimin e borxhit, për çdo ditë të pritjes për kthimin e borxhit, i shkruhet sadakë në vlerën e atij borxhi. Mirëpo, kur hyn afati për kthimin e borxhit, dhe ai edhe më tutje ia shtynë afatin, ai gjithashtu, për çdo ditë do të ketë sadakë të dyfishtë të vlerës së borxhit për çdo ditë që kalon.” (Mexhme’u ez-Zevaid, transmeton Burejde)

Tani imagjinoni këtë: Nëse, për shembull, më 1 janar Halidi ia ka dhënë borxh Kerimit shumën prej 2.000 €, me kusht që data e kthimit të borxhit të jetë më 1 korrik, Halidi do të ketë 6 muaj shpërblim sikur çdo ditë të jepte nga 2.000 € sadakë, e cila është rreth 360 mijë euro. Mirëpo, nëse Kerimi nuk është në gjendje që t’ia kthej borxhin Halidit në datën e caktuar, dhe ky ia shtynë afatin edhe për 6 muaj, atëherë në 6 muajt e ardhshëm Halidi do të ketë shpërblim sikur çdo ditë të jepte nga 4.000 € sadakë, që është edhe 720.000 € shtesë. Personi mesatar ndoshta këtë shumë të parave do të jetë në gjendje ta fitojë gjatë tërë jetës së tij, e lëre më një shumë të tillë ta japë sadakë. Pikërisht, për këtë arsye borxhet islame janë një mënyrë shumë e bukur e ibadetit. “Allahu ia shton (shpërblimin) edhe më tepër atij që don! (el-Bekare, 261)

Përshtati: Miftar Ajdini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: