Home > 2018 > October

3 engjujt kryesorë për jetën

Tre më të mirët dhe me pozitën më të lartë janë: Xhibrili, Mikaili dhe israfili. Ato janë përgjegjës për jetën. Xhibrili është përgjegjës për shpalljen që është jeta e zemrave dhe e shpirtërave. Mikaili është përgjegjës për shiun që është, vegjetacioni i tokës dhe i jetës së krijesave. Israfili është përgjegjës

Read More

Kjo është lutja më e mirë për shërim nga çfarëdo sëmundje, qoftë ajo sëmundje shpirtërore, mendore apo fizike

“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti kërkojmë ndihmë!” (El Fatiha, 4) Sepse këto dy fjalë: të adhurojmë (na’budu) dhe ndihmë (neste’in) janë elementet më të fuqishme të ilaçit më efikas për çfarëdo sëmundje. Te këto fjalë individi gjen shpresën, besimin, vendshërimin, njohjen me faktin se nevojat dhe varësia e

Read More