Home > 2018 > September (Page 2)

Thelbi i sures El Fatiha

All-llahu i gjithëfuqishëm thotë: “Ne të shpallim Kur’anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshprim”. (El Israë, 82) Kjo është thënë me qëllim që më për së afërmi të shënohet karakteristika, e jo për t’u vlerësuar thelbi. Kjo është sikur fjalimi i Tij: “ …Ndërsa

Read More