Sunday, January 24, 2021
Home > Këshilla Islame > A NUK FALESH?!

A NUK FALESH?!

A NUK FALESH?!

Pse nuk falesh, kur e di se Allahu i Madhëruar të urdhëron ta falësh namazin?

Pse nuk falesh kur e di se namazi ishte porosia e fundit e Muhamedit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, para vdekjes së tij?

Pse nuk falesh, kur e di se namazi është çelësi i çdo mirësie?Pse nuk falesh, kur e di se ai që nuk e fal namazin është në Xhehenem së bashku me gjynahqarët dhe jobesimtarët?Pse nuk falesh, kur e di se namazi i lan gjynahet?

Pse nuk falesh, kur e di se përkujdesja për namaz është rruga për të hyrë në Xhenet?Pse nuk falesh, kur e di se namazi është gjëja e parë nga veprat për të cilën do të japësh llogari Ditën e Kiametit?Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: