Home > 2018 > July

DUA E SHTIMIT TË FURNIZIMIT

DUA E SHTIMIT TË FURNIZIMIT O Zoti im, nëse furnizimi im është në qiell, atëherë zbrite në tokë, e nëse është në tokë, atëherë nxirre prej saj! Nëse është larg, afroje, e nëse është afër, lehtësoje! Nëse është pak, shumoje, e nëse është shumë, atëherë më jep bereqet në të! Nuk ka zot

Read More

KRYERJA E NJË SHËRBIMI TË MIRË

Nga tradita e Allahut në njerëzit është që t’i nënshtrohen njëri-tjetrit dhe nuk ka mundësi që të plotësohet lumturia e tyre përveç se nëpërmjet bashkëpunimit dhe lidhjeve miqësore mes tyre dhe nuk mund të rregullohet jeta e tyre përveç se nëpërmjet përhapjes së dashurisë dhe butësisë mes tyre. Kur i

Read More