Monday, January 25, 2021
Home > Uncategorized > Cdo përpjekje për zgjatjen e jetës nuk ka pasur sukses. A e din se pse ???

Cdo përpjekje për zgjatjen e jetës nuk ka pasur sukses. A e din se pse ???

Cdo përpjekje për zgjatjen e jetës nuk ka pasur sukses. A e din se pse ???

Patjetër që duhet të besojmë se Allahu i Lartësuar çdo shpirti ia ka caktuar afatin që nuk mund ta tejkalojë. Ai thotë: “Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do tu plotësohen vetëm në Ditën e Kiametit; kushdo që shpëton nga zjarri i Xhehenemit dhe hyn në Xhenet, ai ka fituar (gjithçka që mund të dëshirohet). Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese.” (Ali Imran, 185)

Shkencërisht është vërtetuar se çdo përpjekje për zgjatjen e jetës nuk ka pasur sukses, sepse vdekja krijohet brenda qelizave të trupave tanë si dhe është një proces i sistemuar dhe i përcaktuar. Për këtë Allahu i Madhërishëm thotë: “Ne e caktojmë vdekjen tuaj dhe askush nuk mund të na pengojë.” (Vakia, 60)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: