Friday, January 22, 2021
Home > Uncategorized > Më oriento tek një punë që nëse e kryej do më dojë Allahu

Më oriento tek një punë që nëse e kryej do më dojë Allahu

Dikush e pyeti Profetin (alejhissalatu uesselam): Më oriento tek një punë që nëse e kryej do më dojë Allahu po do më duan edhe njerëzit!” Pejgamberi (alejhissalatu uesselam) tha:

“Largoju lakmisë së kësaj bote që të dojë Allahu dhe mos lakmo atë që njerëzit kanë në duar që të duan edhe njerëzit.”

Transmetuan Ibn Maxheh dhe Begaviu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: