Monday, January 25, 2021
Home > Këshilla Islame > TRI PERIUDHAT E JETËS QË TË BËJNË TË QESHËSH

TRI PERIUDHAT E JETËS QË TË BËJNË TË QESHËSH

TRI PERIUDHAT E JETËS QË TË BËJNË TË QESHËSH

Tri periudha të jetës të bëjnë të qeshësh:

1. Periudha e rinisë:

E posedon kohën + fuqinë, mirëpo, jo edhe pasurinë.

2. Periudha e angazhimit dhe e punës:

E posedon pasurinë + fuqinë, mirëpo, jo edhe kohën.

3. Periudha e pleqërisë:

E posedon kohën + pasurinë, mirëpo, jo edhe fuqinë.

Kjo është jeta. Kur të jep diçka, merr nga ti diçka tjetër.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: