Friday, January 15, 2021
Home > Këshilla Islame > 7 personat nën hijen e Allahut:

7 personat nën hijen e Allahut:

7 personat nën hijen e Allahut:

– Udhëheqësi i drejtë;

– Djaloshi i ri që ka bërë ibadet;

– Njeriu që zemrën e ka të lidhur për xhami;

– Dy persona që janë dashur për Allah;

– Njeriun që gruaja me pozitë dhe bukuri e ka ftuar për amoralitet, e ai ka thënë: I frikohem Allahut;

– Njeriu që ka dhëne lëmoshë dhe e ka fshehur atë.

– Njeriu që ka përmendur Allahun në vetmi dhe i kane rrjedhur lotët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: