Home > 2018 > June

SHTATË MREKULLITË E DYNJASË

SHTATË MREKULLITË E DYNJASË Mësuesja kërkoi nga nxënësit të hulumtojnë për shtatë mrekullitë e dynjasë. Edhe përkundër mospajtimeve mes nxënësve, shumica e tyre ishin të mendimit se këto shtatë mrekulli të dynjasë janë më të dalluarat: piramidat e Egjiptit, kopshtet e varura të Babilonisë në Irak; muri kinez në Kinë, Taxh

Read More

Foshnjat qe folen ne djep!

Foshnjat qe folen ne djep! Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Tij, Muhamedin alejhi selam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Eselamu alejkum ue rahmetullahi ue

Read More

Mrekullia e carjes së hënës

Një mrekulli e të Dërguarit të Allahut, subhanehu we teala, të cilën e zbuluan amerikanët pasi shpenzuan në këtë drejtim rreth 100 miliard dollarë, kurse para jush mund të shihni tregimin që ka ndodhur në kohën e Pejgamberit alejhi selam. Mushrikët (politeistët) e Mekes i thanë Pejgamberit alejhi selam: ”Nëse je

Read More

Pse të pimë ujin ulur, ç’rëndësi ka?

Pije ujin ulur! Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Uji është një prej dhuntive të mëdha të Allahut Fuqiplotë.Pa të s’kemi jetë. Pa të do të thaheshin bimët, do të ngordhshin kafshët dhe do të vdiste njeriu. Allahu në Kur’an thotë: “Ai është që i lëshon erërat si myzhde pranë mëshirës (shiut) së

Read More

Muhamedi a.s., vula e Profetëve

Muhamedi a.s., vula e Profetëve Muhamedi është i dërguari i fundit në vargun e Profetëve. Ai është vula e të gjithë Profetëve. Me fjalën vulë kuptojmë se me të Allahu vulosi dhe përmbylli përfundimisht dekretet dhe shpalljet hyjnore si dhe vargun e gjatë të të gjithë Profetëve të Zotit. Pas tij

Read More