Home > 2018 > May (Page 2)

Emra muslimane per femra

  Abase…………….Abide…………….. Abire…………….. Adalete………….. Ademije…………. Advije……………. Adla……………… Adile……………… Afife……………… Aida……………… Aishe…………….. Ajnije……………. Alije……………… Allma…………….. Alltune…………… Arife……………… Amine……………. Amire……………. Arzije…………….. Atife……………… Atije……………… Avna……………… Avnije……………. Azemine…………. Azize…………….. Azra……………… Ajkune…………… Ajna……………… Ajete…………….. (ar)(ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (tur) (tur) (ar) (ar) (ar) (per) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (tur) (tur) (ar) LuaneshëDevotshme, adhuruese Aromë, udhëtare Drejtësi, paanshmëri, ndershmëei Grua, njerëzi, humanitet E shpejtë, e shkathtë Shih-Adaleta E drejtë E thjeshtë, e ndershme, e paster Mysafire, vizituese Jetone, ajo që është gjallë, e vërteta, natyraljaE lartë, elegante Ar, dukat Njohëse, e dijshme E sigurt, besnike Urdhërdhënëse, sunduese E dëshiruarja, e ndershme E dhëmbshme, e mëshirshme Dhuratë Ndihmëtare Ndihmëtare E madhe, kolosale E fuqishme, krenare Virgjineshë Dashnorja, e çmuarja Pasqyrë, symadhe, vëzhguese Shenjë, dokumente “B”  Badire…………….  Bahire……………. Bahra……………. Bahrije…………… Bahtije…………… Bahrudine….. Bahta…….. Bahtije……. Bajrame……. Bakire…….   Barize…….. Basile……. Basime…… Basire…….. Bediha……. Bedile……. Bedra……. Bedrije……. Bedrudine….. Begije…….. Behadere…… Behadile…… Beharije……. Behare……. Behaudine….. Behije…….. Behime…… Behire…….. Behirete……. Behlule……. Behrije……. Behrudina….. Behixhe……. Beisa…….. Bejda…….. Bejaze…….. Bekire……. Bekra…….. Belkisa…….   Bekrije……. Belma…….. Bensije……. Beraete……. Beria…….. Berine…….. Berize…………… Besame…………. Besije……………. Besime………….. Bilale…….. Bisere…….. Busejne……. Belizare……. (ar)  (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (per) (ar) (tur) (ar)   (ar) (ar) (ar) (tur) (ar) (ar) (ar) (ar) (per) (tur) (per) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (tur) (tur) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (per) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) (ar) Nxituese, ngutëse, me shkëlqim

Read More

Shikojeni atmosferën e Ramazanit nëpërmjet fotove: Agjërim, përkushtim, lexim Kur’ani

Besimtarët muslimanë kanë hyrë në javën e dytë të agjërimit në muajin e Ramazanit. Rituali i jetës së përditshme fetare gjatë këtyre ditëve është si ngahera i njëjti: agjërim, përkushtim i shtuar, lexim i shtuar i Kur’anit, dhe ngrënie e përbashkët e iftarit. Panorama është thuajse e njëjtë në tërë botën islame;

Read More

5 veprat që të shërojnë zemrën

  5 veprat që të shërojnë zemrën Ibrahim El-Hauas (Allahu e mëshiroftë) thoshte: “Shërimi i zemrës është tek pesë gjëra: 1. Leximi i Kuranit me meditim 2. Barku i zbrazët 3. Namazi i natës 4. Lutja me përgjërim në pjesën e tretë të natës dhe 5. Shoqërimi me njerëz të mirë.” (Dhemm El-Heua’, ibn Xheuzij, 64)

Read More