Sunday, January 24, 2021
Home > Këshilla Islame > Një lutje profetike për zemra të pikëlluara

Një lutje profetike për zemra të pikëlluara

 

Një lutje profetike për zemra të pikëlluara

Allahumme la sehla ila ma xhealtehu sehla, we ente texhalul hazne idha shi’te sehla.

 

O Zoti im nuk ka të lehtë veçse  ajo që e ke bërë Ti të lehtë. Dhe Ti e bënë të vështirën kur të duash të lehtë.

 

Përsëritne shpesh me zemër,bindje dhe gjuhë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: