Saturday, January 16, 2021
Home > Hadithe > Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë:
Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë:

All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar.
(O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri)
…atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi.
…ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë..
(Transmeton Buhariu Allahu e meshiroft. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: