Monday, January 25, 2021
Home > Këshilla Islame > Thuaje këtë lutje profetike për dije dhe rizk; Thuaje cdo ditë

Thuaje këtë lutje profetike për dije dhe rizk; Thuaje cdo ditë

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem çdo ditë e thoshte këtë dua:

“O Allah! Kërkoj nga Ti dituri të dobishme, risk të mirë dhe vepër të pranuar!”

Është shumë me vend që kjo dua e bekuar të thuhet në fillim të ditës, sepse dita është sheshi i veprave dhe qëllimeve të muslimanit. Dita e muslimanit duhet t’i ketë vetëm tri gjëra: diturinë e dobishme, veprën e pranuar dhe riskun e mirë.”

Shejkh AbduRrezak el Bedr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: