Wednesday, March 3, 2021
Home > Këshilla Islame > Marrëdhëniet intime para plotësimit të 40 ditëve

Marrëdhëniet intime para plotësimit të 40 ditëve

 

A i lejohet burrit që të kryejë marrëdhënie intime me gruan e tij pas lindjes, përpara plotësimit të 40 ditëve, nëse rrjedhja e gjakut është ndërprerë?

Përgjigje: Nëse rrjedhja e gjakut ndërpritet para plotësimit të dyzet ditëve, atëherë marrëdhëniet intime janë të lejuara, me kusht që gruaja të shohë pastrimin e plotë, i cili, gjithashtu, e bën të detyrueshëm për të (gruan) faljen dhe agjërimin.

Përgjigjet shejh Ibn Xhibrini (Allahu e mëshiroftë!)

Libri “Pyetje dhe përgjigje mbi çështjen e gruas në Islam“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: