Saturday, January 16, 2021
Home > Hadithe > A e dini cila xhami është ndërtuar e para në tokë

A e dini cila xhami është ndërtuar e para në tokë

Na ka treguar Musa b. Ismaili, këtij Abduluahidi, këtij A’meshi, këtij Ibrahim et Tejmiu nga i ati i tij, i cili thotë se ka dëgjuar nga Ebu Dherri radijallahu anhu, i cili ka pyetur:– O i Dërguar i All-llahut, cila xhami është ndërtuar e para në tokë?– El-Mesxhidul-Harami – u përgjigj ai.– E pas asaj cila?– El-Mesxhidul-Aksa – tha ai.– Sa kohë ka kaluar në mes këtyre dy tempujve?– Dyzet vjet. – tha ai dhe shtoi – Kudo që të zë namazi, fale, sepse kjo është gjëja më e mirë [dmth ta falësh namazin në kohë e vet).[‘Sahihul Buhariu’]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: