Friday, January 15, 2021
Home > Këshilla Islame > 3 njerëzit më të urryer tek Allahu.

3 njerëzit më të urryer tek Allahu.

 

Ka thënë Profeti alejhi selam:
“ Njerëzit më të urryer tek Allahu janë tre:
keqbërësi në Harem (Xhaminë e shenjtë),
ai i cili kërkon të fusë në Islam zakone të xhahilijetit (rite joislame)
dhe ai i cili kërkon të derdhë padrejtësisht gjakun e dikujt tjetër.”

Buhariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: