Tuesday, January 19, 2021
Home > Këshilla Islame > A e dini sa është shpërblimi e një dite për hirë të Allahut?

A e dini sa është shpërblimi e një dite për hirë të Allahut?

A e dini sa është shpërblimi e një dite për hirë të Allahut?

Transmetohet nga Ebi Seid el Hudri (Allahu qofte i kenaqur prej tij!) se ka thene:

Kam degjuar te Derguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi te!) te thote: “Kush agjeron nje dite ne rruge te Allahut ia largon Allahu atij fytyren nga zjarri sa 70 vjeshta.”

{Buhariu me nr. 2840 dhe Muslimi me nr. 1153}.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: