Monday, March 1, 2021
Home > Këshilla Islame > Duaja më e vlefshme për Syfyr! (Duaja E Syfyrit)

Duaja më e vlefshme për Syfyr! (Duaja E Syfyrit)

Duaja më e vlefshme për syfyr ! (Duaja e syfyrit)

Duaja e syfyrit

Allah në këtë ditë, më afro kënaqësinë Tënde, më mbaj larg zemërimit dhe dënimit Tënd, më jap rastin t’i recitoj ajetet e Tua, në mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve!

Nesaiu transmeton se Resulull-llahi sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Mos e leni ngrënien e syfyrit ngaqë është drekë e bekuar”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: