Saturday, February 27, 2021
Home > Këshilla Islame > 7 Veprat që i lejohen agjëruesit – A e ke ditur ?

7 Veprat që i lejohen agjëruesit – A e ke ditur ?

Veprat që i lejohen agjëruesit

1- Përdorimi i misvakut gjatë gjithë ditës. Duhet thënë se imam Ahmedi e ka konsideruar mekruh për agjëruesin përdorimin e misvakut pasdite.

2- Freskimi me ujë nga i nxehti i madh, duke hedhur ujë mbi trup apo edhe duke u zhytur në të.

3- Të ngrënit, të pirit dhe marrëdhëniet intime natën, derisa të sigurohesh për daljen e agimit.

4- Udhëtimi për nevoja të lejuara, edhe nëse e di se udhëtimi do të të detyrojë të prishësh agjërimin.

5- Kurimi me çdo ilaç të lejuar, prej të cilit nuk arrin asgjë në fyt. Këtu hyn edhe përdorimi i gjilpërave jo ushqyese

6- Përtypja e ushqimit për një fëmijë të vogël, kur nuk gjen njeri tjetër ta bëjë këtë, me kusht që ushqimi të mos kalojë në fyt.

7- Parfumosja. Nuk ka argument për ndalimin e kësaj.

SHKEPUTUR NGA LIBRI “MINHAXH EL MUSLIM” AUTOR EBU BEKER EL XHEZAIRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: