Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/users/serverpilot/apps/hope/public/wp-includes/post-template.php on line 284
Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Nëse dëshiron për çdo fjalë të posedosh një pemë në xhennet thuaj

Nëse dëshiron për çdo fjalë të posedosh një pemë në xhennet thuaj

Sa i meshirshem eshte Allahu me ne! Elhamdulilah…

Nëse dëshiron të të falen gjynahet e tua edhe nëse janë sa shkuma e detit thuaj: “SubhanAllahi ue bihamdihi” [I Lartësuar është Allahu,vetëm Atij i takon falenderimi – 100 herë].

Nëse dëshiron për çdo fjalë të posedosh një pemë në xhennet thuaj: “SubhanAllahi, uel-Hamdulilah, ue la ilahe il-lallah, uAllahu ekber” [I Lartësuar qoftë Allahu, i Falenderuar qoftë Allahu, s’ka hyjni tjetër përveç Tij, Allahu është më i madhi].

Thuaje cdo dite

Nëse dëshiron të të falen gjynahet e tua edhe nëse janë sa shkuma e detit thuaj: “SubhanAllahi ue bihamdihi” [I Lartësuar është Allahu,vetëm Atij i takon falenderimi – 100 herë].

A dëshiron ta lexosh një të tretën e Kuranit për një minutë?

Thotë Profeti a.s:Suretu Ihlas po ta lexosh ”Kul huvallahu ehad, është një e treta e Kuranit.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: