Monday, November 30, 2020
Home > Uncategorized > Numri 7

Numri 7

Numri 7, enigma që çuditi botën!

Dyert e xhehenemit janë 7;

Çudirat e botës janë 7;

Ëndrrat e mbretit të Egjiptit ishin 7;

Tavafi rreth Qabesë është 7 rrotullime;

Saji mes Safasë dhe Merves është 7 ecje;

Numri i ajeteve të Fatihasë-Elhamit është 7;

Numri i guralecëve të haxhit është 7;

Mineralet kryesore janë 7;

Shkenca ka arritur në 7 lloje kryesore të yjeve;

Shkenca ka arritur në përfundim se njeriu është krijuar nga 7;

Shtimi i të mirave bën sikur 7 kallinj;

Gjymtyrët me të cilat bëjmë sexhde janë 7;

Tekbiret e Bajrameve janë 7;

Ditët e javës janë 7;

Kontinentet e botës janë 7;

Therja e kurbanit dhe lënia e emrit fëmijës bëhet në ditën e 7-të;

Ngjyrat e ylberit janë 7;

Në Kur’an janë përmendur 7 qiejt;

Në Krishterizëm gjenden 7 sekretet;

Dëshmia islame ka 7 fjalë (La ilahe il-lAll-llah Muhammedun resulull-llah);

7 persona (grupe) janë nën hijen e Allahut:

– Udhëheqësi i drejtë;

– Djaloshi i ri që ka bërë ibadet;

– Njeriu që zemrën e ka të lidhur për xhami;

– Dy persona që janë dashur për Allah;

– Njeriun që gruaja me pozitë dhe bukuri e ka ftuar për imoralitet, e ai ka thënë: I frikësohem Allahut;

– Njeriu që ka dhëne lëmoshë dhe e ka fshehur atë;

– Njeriu që ka përmendur Allahun në vetmi dhe i kanë rrjedhur lotët.

Përktheu: Hoxhë Valdet Kamberi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: