Friday, January 22, 2021
Home > Uncategorized > Butësia jua mënjanon konfortimet

Butësia jua mënjanon konfortimet

Butësia jua mënjanon konfortimet

Një mësues japonez iu drejtua nxënësve të tij: “Butësia është një lloj si shellga (e cila është shumë elastike dhe e lakueshme) dhe hakmarrja është një lloj si një dru i cili është shumë i ashpër dhe i fortë (që era shpejt ia këput trungun)”

Besimtari është një lloj sikur bima jeshile (e re),të cilën era e lëkund herë djathtas e herë majtas” (hadith)

Njeriu i urtë dhe i mënçur është sikurse uji,i cili asnjëherë nuk ndeshet me shkëmbijtë gjigantë të maleve,po iu sillet,përplaset dhe i rrjedh në të djathë,në të majtë,mbi apo nën të”

E kaluara nuk kthehet

“Ashtu që të mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar,..”(Hadid,23)

Doktor Paul Brandon-i e hodhi përtokë gotën me qumësht që kishte mbushur,ajo u thye e qumështi u derdh,pastaj bërtiti duke thënë: mos vajto mbi qumshtin e derdhur tani.
Kurse thënia popullore është:”Ajo që nuk të është caktuar vështrië se mund të arrihet.”

Kërko lumturinë në vetveten tënde dhe brenda teje,e jo rreth teje dhe jashtë teje

Poeti i shquar anglez Milton thotë: “Mendja jote në vendin e vet dhe në vetvete mund ta bëjë parajsën ferr,e ferrin parajsë!”

Poeti i madh arab,el-Mutenebiu,thotë:
I mençuri e bën të nxirë jetën e tij,duke jetuar në begati
E injorantit vështirësitë s’i duken gjë,jetën kalon plot harmoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: