Wednesday, February 24, 2021
Home > Uncategorized > Allahu ka mundësi ta shërojë çdo të sëmurë

Allahu ka mundësi ta shërojë çdo të sëmurë

Allahu ka mundësi ta shërojë çdo të sëmurë

Shërimi kërkon një forcë ,të cilën e posedon vetëmAi,I Cili I krijoi shkaqet dhe sëmundjet.Allahu është I vetmii Cili për cdo sëmundje e kijoi edhe ilaqin.Në duartë e Tij gjendet ilaqi për cdo smundje ,sado që të jetë ajo e rrezikshme apo e parrezikshme.Cdo I sëmur duket të dijë dhe të jetë I bindur në atë se Fuqia e Allahut për shërim nuk ka kufi.
Sëmundja është një fuqi(forcë)e fshehur në trup,të cilën nuk e shohin as I sëmuri e as mjeku ,por mjeku vetëm I vëren siptomat e saj.
Prandaj, si I sëmuari ashtu edhe mjeku duhet të besojnë qëndrueshmërisht në atë fuqi të pakufishme të shërimit dhe se askush tjetër,e as muslimanët e mirë,nuk posedojnë atë fuqi.

Allahu I Lartësuar thotë: Kur Ai dëshiron ndonjë send, urdhëri i Tij është vetëm t’i thotë: “Bëhu!” Ai menjëherë bëhet. (Jasin82)

pastaj: Ata të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, All-llahu do t’i vejë në Xhennete, nën të cilët rrjedhin lumenj. S’ka dyshim, All-llahu punon atë që dëshiron. (el Haxh14)

Allahu punon atë që dëshiron: E punon atë që dëshiron.(El Buruxh 16)
Allahu I Lartësuar ka mundësi të bëjë cdo gjë dhe nuk ekziston asnjë sëmundje ,të cilës Ai nuk I di ilaqin.Besimi I fuqishëm dhe I sinqertë në këtë të vërtetë të madhe paraqet celësin e shërimit tek I sëmuri ,tek familja e tij dhe tek mjeku.Prandaj,e lus Allahun që në zemrat e të gjithë neve ta përforcojë besimin në atë se vetëm Ai ka mundësi ta shërojë cdo sëmundje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: