Friday, January 22, 2021
Home > Uncategorized > O Muhamed, kur të ankohesh (për ndonjë sëmundje) vendos dorën tënde aty ku të dhemb pastaj thuaj:

O Muhamed, kur të ankohesh (për ndonjë sëmundje) vendos dorën tënde aty ku të dhemb pastaj thuaj:

Transmetohet nga Uthman bin Ebu El-As Thekafij se ai u ankua tek profeti -alejhi selam- për një sëmundje që kishte në trup që kur kishte hyrë në islam. Profeti -alejhi selam- i tha atij: “Vendos dorën tënde aty ku ndjen dhimbje në trupin tënd dhe thuaj: Bismilah, tre herë dhe thuaj shtatë herë: Eudhu bilahi ue kudratihi min sherri me exhidu ue uhadhir (I kërkoj mbrojtje Allahut dhe fuqisë së Tij prej të keqes që kam apo që i druhem)”[2].

Transmetohet nga Sead bin Ebu Uekasi -radiallahu anhu- se profeti -salallahu alejhi ue selam- e vizitoi atë kur ishte sëmurë dhe profeti -alejhi selam- tha: “O Allah shëroje Seadin, o Allah shëroje Seadin tre herë”[3].

Transmetohet nga Muhamed bin Salimi: Thabit Bunanij më ka thënë mua: O Muhamed, kur të ankohesh (për ndonjë sëmundje) vendos dorën tënde aty ku të dhemb pastaj thuaj: “Bismilah, kërkoj mbrojtje me madhështinë e Allahut dhe fuqinë e Tij nga e keqja e kësaj sëmundjeje pastaj ngrije dorën pastaj përsërite këtë numër tek sepse Enes bin Malimku më ka treguar mua se profeti -alejhi selam- i ka thënë atij kështu”[4].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: