Friday, December 4, 2020
Home > Uncategorized > Në rastet e fatkeqësive dua’ja kalon në tri raste

Në rastet e fatkeqësive dua’ja kalon në tri raste

Në rastet e fatkeqësive dua’ja kalon në tri raste:

E para: Kur tregohet më e fortë se fatkeqësia dhe e largon atë.
E dyta: kur tregohet më e dobët se fatkeqësia, por arrin të dobësojë këtë të fundit.
E treta: Kur Dua’ja i bën ballë fatkeqësisë dhe anasjelltas. Si rrjedhojë të dyja luftojnë njëra-tjetrën.
Në librin e saktë të El-Hakimit, transmetohet nga Aishja (radiallahu anha) se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Paralajmërimi nuk i bën dobi paracaktimit (kaderit) të Allahut por dua’ja bën dobi për atë që ka ndodhur apo që nuk ka ndodhur. Në të vërtetë, kur fatkeqësia zbret, atë e pengon dua’ja, e kështu ato luftojnë njëra-tjetrën deri Ditën e Gjykimit.” (I saktë).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: