Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën

Njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën

Njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën

Kur na ka rënë ndonjë fatkeqësi:

((O Zot! Ty të falënderoj në çdo gjendje qofsha. Kërkoj të më ruash nga gjendja e banorëve të zjarrit!)). ((Ne jemi të Allahut të Madhëruar dhe vetëm tek Ai do të kthehemi. O Zot! Ma kthe këtë sprovë me diçka më të mirë))

-sipas një hadithi Profetik atij njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: