Monday, January 25, 2021
Home > Uncategorized > Gratë Janë Sikur Yjet Në Qiell

Gratë Janë Sikur Yjet Në Qiell

Gratë Janë Sikur Yjet Në Qiell
“Buzëqeshja ndaj motrës tënde është bamirësi.”

Muslimanja e mirë është ajo që e trajton bashkëshortin e saj njerëzisht dhe i bindet atij pas bindjes ndaj Zotit.

I Dërguari (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) ishte pyetur se cila është gruaja më e mirë. Ai tha: “Ajo që të bën të lumtur kur ta shikosh, që ju bindet kur kërkoni të bëjë diqka, dhe e cila nuk e kundërshton bashkëshortin në një mënyrë që ai nuk e pëlqen sa i përket vetes ose pasurisë së tij”

Kur Allahu i Lartësuar i shpalli këto fjalë:
“Ata të cilët e ruajnë arin e argjendin…” (Kur’ani: Tevbe, 34)

Umeri dhe Theubani pasi e dëgjuan këtë ajet shkuan tek i Dërguari (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!). Omeri i tha të Dërguarit (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!): “O i Dërguar i Allahut, ky ajet i ka frikësuar shokët e tu.” I Dërguari (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!) tha: “A t’ju tregoj dicka që është thesar i burrit? Një grua e mirë, e cila e kënaq kur ta shikon atë, kur t’i thotë që të bëjë diqka ajo i bindet, dhe nëse ai është larg shtëpisë ajo është besnike.”

I Dërguari (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!) ka thënë së pranimi i një gruaje në Xhennet varet nga kënaqja e bashkëshortit të saj me të. Ummu Selma (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!)ka thënë: “Cdo grua që vdes derisa bashkëshorti i saj është i kënaqur me të, ajo do të hyjë në Xhennet.” Atëherë bëhu një grua e tillë dhe ti do të jësh e lumtur.

“Ka vend për ty në reshtin e parë, nëse ti bën cmos që të jesh e përsosur në të gjithë atë që e bënë”

“Ti Mund Të Bëhesh Gruaja Më e Lumtur Ne bote

Autor: Aid el-Karni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: