Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Trajtim natyral për shërimin e shpinës dhe dhembjeve të nyejve [reumatizmit]

Trajtim natyral për shërimin e shpinës dhe dhembjeve të nyejve [reumatizmit]

Për shërimin e shpinës dhe dhembjeve të nyejve [reumatizmit]:
Ngrohet mesatarisht vaji i kokrrës së zezë dhe në vendin e dhembjes bëhet masazh e fortë me vajin e ngrohur.
Krahas kësaj pihet një lugë e madhe e vajit të kokrrës së zezë tri herë në ditë.
Mënyra tjetër: Mjalti i përzier me vaj të kokrrës së zezë pihet. Ky komponim i largon dhimbjet e nyejve.

Profeti Muhamed (a.s.) gjithmonë i ka këshilluar muslimanët të kujdesen për shëndetin e tyre dhe, si një doktor i vërtetë i ka dhënë zgjidhje sëmundjeve të ndryshme. Në një hadith Profeti (a.s.) ka thënë: “Në këtë farën e zezë gjendet shërimi i çdo shqetësimi, përveç vdekjes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: