Monday, November 30, 2020
Home > Uncategorized > Sëmundja dhe ilaçi

Sëmundja dhe ilaçi

Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Gjendja e robit në varr është si gjendja e zemrës në kraharor; e lumtur ose e ndëshkuar, e burgosur ose e lirë. Nëse dëshiron të njohësh gjendjen tënde në varr, shiko gjendjen e zemrës tënde në kraharor. Nëse zemra jote është e mbushur me gëzim, qetësi, pastërti, kështu do të jetë gjendja jote ne varr (me lejen e Allahut), dhe anasjelltas. Prandaj, i devotshmi, i sjellshmi dhe toleranti, është nga njerëzit më të qetë shpirtërisht. Sepse, besimi t’i largon brengat, pikëllimet, ai është dritë e syrit dhe ngushëllim për besimtarët. Kush e vazhdon “tesbijhun”, atij i zgjidhen vështirësitë. Kush e vazhdon *hamdin ” falënderimin, do të t’i vijnë një pas një miresite. Kush e vazhdon” istigfarin “kërkimin e faljes, do të t’i hapen dyert”

Sëmundja dhe ilaçi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: