Sunday, January 24, 2021
Home > Uncategorized > Lutja për mbrojtjen e fëmijëve nga syri i keq, apo ngacmimet e shejtanëve

Lutja për mbrojtjen e fëmijëve nga syri i keq, apo ngacmimet e shejtanëve

Thuaje këtë në prezencë të fëmijëve 3 herë dhe fryej në fytyrë apo thuaje këtë duke vendosur dorën në gjoks apo në kokë.
“Eudhu bi kelimatil-lahi et-taammeh min kul-li shejtanin we haammeh we min kul-li ajnin laammeh.” (Kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahut të plota, nga secili shejtan, nga secila sëmundje dhe nga secili sy i keq).
Transmetohet se Uthmani [radijAllahu anhu] kur shihte fëmijë të bukur në rrugë ua pluhuroste pak fytyrën nga frika se mos i kaploj mësyshi.
Thuaje këtë dua në mëngjes kur të zgjohen apo kur të bien në shtrat për të fjetur.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: