Monday, January 18, 2021
Home > Uncategorized > Prej veprave më të dashura tek Allahu janë

Prej veprave më të dashura tek Allahu janë

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë:

“Prej veprave më të dashura tek Allahu janë:

– ta gëzosh një musliman,

– apo t’ia largosh ndonjë vështirësi,

– apo t’ia shlyesh borxhin,

– apo t’ia largosh urinë.”

(Sahih El-Xhami’)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: