Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Pse Bleta Pas Thumbimit Vdes ? Interesante

Pse Bleta Pas Thumbimit Vdes ? Interesante

Pse Bleta Pas Thumbimit Vdes ?

Nëse ajo do të qëndronte në jetën e saj,ajo do të transferonte në mjaltë përbërës të dëmshëm nga gjaku disa gjallesa .

Ndërsa Krijuesi i saj dëshiron që mjalti të jetë Ilaç.

Allahu i Lartësuar thotë: “Zoti yt e frymëzoi bletën, (duke thënë): “Ndërto shtëpi në male dhe në drurë dhe në atë (kosheret) që kanë ngritur njerëzit! Ushqehu me gjithfarë lloje frutash dhe ec rrugës së Zotit tënd përulshëm!” Nga barku i tyre del lëng ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaç e shërim për njerëzit. Vërtet që kjo është shenjë për ata që përsiatin.” (Nahl, 68-69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: