Friday, January 22, 2021
Home > Uncategorized > Mos u pikëllo,por lexoji këto rregulla që përmbajnë lumturinë

Mos u pikëllo,por lexoji këto rregulla që përmbajnë lumturinë

Mos u pikëllo,por lexoji këto rregulla që përmbajnë lumturinë

1. – Dije se nuk jeton brenda kufijve të ditës sate,shpejt do të të shpërndahet mendja dhe do t’i tejkalosh caqet.Kjo do të thotë që nëse zgjohesh në mëngjes,mos e prit mbrëmjen dhe nëse është mbrëmje mos prit mëngjesin.

2. – Harroje të djeshmen me gjithë çka pate,mos mbaj mërzinë e asaj që kaloi,se është mërrëzi.

3. – Mos u preokupo për ardhmërinë se ajo i takon botës së panjohur,derisa të të trokasë në derë mos mendo për të.

4. – Mos u dridh nga kritikat,por qëndro i paluhatshëm,dije se kritika peshon sa vlera jote.

5. – Të besosh në Zotin e Madhëruar dhe të veprosh punë të mira sëhtë kënaqësai më e madhe e kësaj jete.

6. – Kush dëshiron stabilizim,qetësi e pushim shpirtëror,le t’i përmbahet të përmendurit të Allahut.

7. – Dije se çdo gjë që ndodh është e caktuar nga Allahu xh.sh.

8. – Mos prit falënderim prej askujt.

9. – Mësoje shoirtin të ballafaqohet me fatkeqësitë.

10. – Ndoshta kjo që të ndodhi është e dobishme për ty.

11. – Çdo caktim për besimtarin është i dobishëm për të.

12. – Shikoji të mirat që të dha Allahu xh.sh.,pastaj falënderoje Atë.
13. – Ajo që ti posedon është më e vlefshme se gjithçka që kanë njerëzit.

14. – Prej një ore në orën tjetër,prite rrugëdaljen.

15. – Nga belatë e mëdha dalin lutjet e sinqerta.

16. – Fatkeqësitë ta forcojnë zemrën dhe ti çelin sytë.

17. – Më të vërtetë pas vështirësive pasojnë lehtësimet.

18. – Mos të të thyejnë gjërat e pavlera.

19. – Me të vërtetë Zoti yt ka mëshirë të gjërë.

20. – Mos u nervozo…mos u nervozo…mos u nervozo.

21. – Jeta është buka,uji dhe hija e freskët,mos kërko më tepër.

22. – Shumica e gjërave që ju frikohesh,nuk janë të vërteta.

23. – Tek të lënduarit merr shembull.

24. – Nëse Allahu e do një popull,e sprovon atë.

25. – Përsërit lutjet që i ka lexuar Muhammedi a.s në gjendjet e vështira të tij.

26. – Përmbaju punëve serioze e të frytshme,largoju zbrazëtirës.

27. – Leri të pavërteta dhe mos beso në çdo gjë që përhapet.

28. – Inati dhe hakmarrja dëmton më tëpër shëndetin tënd se sa kundërshtarin.

29. – Çdo gjë që të preku nga fatkeqësitë s’është tjetër,pos falje mëkatesh.

Aid el Karni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: