Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Drejtohu Allahut sa më shpesh me këtë lutje

Drejtohu Allahut sa më shpesh me këtë lutje

Drejtohu Allahut sa më shpesh me këtë lutje:

“O Allahu im kërkoj mbrojtjen Tënde nga pikëllimi dhe shqetësimi, kërkoj mbrojtjen Tënde nga dobësia e përtacia, kërkoj mbrojtjen Tënde nga koprracia dhe frika, po ashtu kërkoj mbrojtjen Tënde nga borxhet e tepërta dhe nënshtrimi i njerëzve”
Kështuqë nëse e përsërit këtë thënje profetike më shpeshë dhe thellohesh në kuptimin e saj, Allahu do të ta largojë pikëllimin, mërzinë dhe shqetësimin me lejen e Tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: