Thursday, January 21, 2021
Home > Uncategorized > Nëntë porosi në suren El-Huxhurat [Allahu te’ala i porosit, robërit e tij] si duhen të sillen me njerëzit

Nëntë porosi në suren El-Huxhurat [Allahu te’ala i porosit, robërit e tij] si duhen të sillen me njerëzit

Nëntë porosi në suren El-Huxhurat [Allahu te’ala i porosit, robërit e tij] si duhen të sillen me njerëzit:

1-Dhe konfirmoni [qartësoni lajmet që ju vin],

2-Dhe pajtoni,

3-Dhe bë drejtësi,

4-Mos dëmtoni,

5-Mos u tallni,

6-Mos përqeshni,

7-Mos dyshoni sepse dyshimet e shumta janë mëkate,

8-Mos shpiunoni,

9-Dhe mos bëni gibet [Përgojim].

Keni kujdes rreth këtyre porosive, cdo herë këtë flet përkujtone!

Përktheu: F.Asani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: