Monday, November 30, 2020
Home > Uncategorized > Lutja që është më afër pranimit…

Lutja që është më afër pranimit…

Lutja që është më afër pranimit është lutja e bërë në sexhde. Sexhdeja më e pranuar është sexhdeja e bërë në errësirën e natës, andaj kujtdo që i janë rënduar brengat dhe i janë shtuar problemet, qoftë personale apo të myslimanëve, le ta shfrytëzoj këtë kohë për lutje duke shpresuar në pranimin e tyre !

Irfan Jahiu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: