Home > 2018 > April

PËR TË SHKATËRRUAR KURTHET E SHEJTANËVE

PËR TË SHKATËRRUAR KURTHET E SHEJTANËVE َ، ومن شر ما ينـزل أعوذ بكلمات هللا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق، وبرأ وذرأ من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن ً يطرق بخير يا رحمن الليل والنهار، ومن

Read More

Duaja më e mirë për të mbrojtur nga shejtani – Nje dua e vecante per tu ruajtu nga djalli i mallkuar

Duaja qe te mbron nga shejtani (iblisi)i mallkum Allahume in-neke sal-let-te aleja aduvven alimen bi ujubina jerana huve ve kabiluhu min hajthu la nerahum. Allahume Ajis-hu min-na kema ajestehu min rahmetike, ke kan-nit-hu min-na kema kan-net-tehu min afvike, ve baid bejnena ve bejnehu kema baadte bejnehe ve bejne rahmetike ve xhen-netike, in-neke

Read More

Mësojua njerëzve mirësinë !

Bukuria e të folurit është në sinqeritetin ! Mësojua njerëzve mirësinë ! Mësova se fjala e mirë dhe buzëqeshja në fytyrë dhe bujaria janë kapitali i moralit ! Jeta është e stërmbushur me vështirësi dhe lodhje, po ti ballafaqohu me to.. Kur bën gabim, shëroje atë sa më shpejt që mundesh ! Gjëja më e

Read More

UDHËTIMI I DY BASHKËSHORTËVE

UDHËTIMI I DY BASHKËSHORTËVE – Dy bashkëshortë vendosin që të udhëtojnë së bashku me anije nëpër det. Pasi që udhëtimi ishte i gjatë anija disa ditë rreshtazi ecte nëpër det pa mos u ndalur fare. Në një moment paraqitet një furtunë e fortë dhe frymë e madhe, deri sa anija filloi

Read More

Vdiq duke qenë në sexhde

Ne qytetin e Riadit,një plakë 80 vjeçare, kishte shoqëruar disa gra, por kur kishte parë se ato nuk përfitonin asgjë nga kohët e tyre,ndejat e tyre ishin”thashetheme”,përgojim e shpifje ; filania e shkurtër , filania e gjate ,filania kështu, filania nuk e ka këtë,filania është lëshuar( shkurorëzuar) ,filania është martuar…,ishte

Read More

Një e vërtetë e hidhur

Të cudit fakti se të gjithë prindërit në përgjithësi e nënat në vecanti kanë një kërkesë të njëjtë e cila është: “Si të bëshesh prind i suksesshëm?!” E vërteta është e hidhur dhe biseda e hapur është e dhimbshme, mirëpo kjo është shumë më lehtë se rezultatet e këqija që vijnë

Read More