Thursday, January 28, 2021
Home > Uncategorized > Lutja e atij që e ka goditur fatkeqësia dhe sprova është:

Lutja e atij që e ka goditur fatkeqësia dhe sprova është:

Në sunenin e Ebu Daudit transmetohet nga Ebu Bekrate se Profeti alejhi selam ka thënë: “Lutja e atij që e ka goditur fatkeqësia dhe sprova është:

All-llahum-me O i Adhuruari im!

rahmeteke erxhu në mëshirën tënde shpresoj

fe la tekilni ila nefsi mos më lër të mbështetem në veten time

tarfete ajnin! as sa një pulitje sysh.

Ue aslihli she’ni kul-lehu mi rregullo mua të gjitha çështjet e mija

La ilahe il-la ente nuk ka të adhuruar tjetër veç Teje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: