Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Emri më I madh I Allahut(EL-ISMUL-A’DHAM)

Emri më I madh I Allahut(EL-ISMUL-A’DHAM)

Emri më I madh I Allahut(EL-ISMUL-A’DHAM)
ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKE BI ENNE LEKEL-HAMDE LA ILAHE IL-LA ENTEL-MEN-NANU BEDIUS-SEMAVATI VEL-ERDI DHUL-XHELALI VEL-IKRAMI,JA HAJJU JA KAJJUM.
O Zot,unë të lutem ngase Ty të përket çdo mirënjohje.Nuk ka Zot pos Teje,që ofron të mira,që prej asgjëje krijove qiejt dhe token,cilit i përket madhështia dhe nderi,o i Gjalli,që mirëmban çdo gjë!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: