Thursday, January 28, 2021
Home > Uncategorized > O TI ROB I ALLAHUT!!

O TI ROB I ALLAHUT!!

O TI ROB I ALLAHUT!!

Brengat e tua..

Problemet e tua..

Nevojat e tua..

Sprovat e tua..

Pikëllimet e tua..

Mblidhi dhe tuboi dhe bëja një sexhde të gjatë Krijuesit tënd!

Dhe nxjerri ato nga zemra e jote dhe drejtoji kah Zoti yt!

Përulu para Tij me ankesat e tua!

Përulu para Tij me lutjet e tua!

Në fund mbështetu në Allahun dhe dorëzoja çështjen tënde Allahut! Ai e din çdo gjë!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: