Saturday, March 6, 2021
Home > Uncategorized > 7 shenja të njerëzve te vërtetë dhe fals, nga te cilët duhet të keni kujdes

7 shenja të njerëzve te vërtetë dhe fals, nga te cilët duhet të keni kujdes

7 shenja të njerëzve te vërtetë dhe fals, nga te cilët duhet të keni kujdes.

1. Njerëzit e vërtetë
Ata i rrespektojn te gjithë

Njerëzit fals
Ata rrespektojn vetëm ata me pushtet.

2. Njerëzit e vërtetë
Nuk kerkojnë vëmendje

Njerëzit fals
Janë të dëshpëruar për vëmendje

3. Njerëzit e vërtetë
Ata e shprehin mendimin e tyre hapur

Njerëzit fals
Ata bëjnë shumë thashetheme

4. Njerëzit e vërtetë
Mbajnë premtimet e tyre, ose kërkojnë falje kur nuk munden

Njerëzit fals
Ata gjejnë justifikime

5. Njerëzit e vërtetë
Ata janë mirënjohës dhe japin meritat

Njerëzit fals
Ata i kritikojnë të tjerët, mburren për veten

6. Njerëzit e vërtetë
Ata kërkojnë ndihmë kur nuk dinë diçka

Njerëzit fals
Ata mendojnë që dinë gjithçka

7. Njerëzit e vërtetë
Ata janë të mirë dhe të dobishëm pjesën më të madhe te kohës

Njerëzit fals
Ata janë të mirë vetëm kur kanë interes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: