Wednesday, March 3, 2021
Home > Uncategorized > Duaja per largimin e kurthave te shejtanit

Duaja per largimin e kurthave te shejtanit

EUDHU BI KELIMATIL-LAHIT TÄMMÄTI EL-LETI LA JUXHÄVIZUHUNNE BERRUN VE LA FAXHIRUN MIN SHERRI MA HALEK, VE BERE-E VE DHER-E, VE MIN SHERRI MA JENZILU MINES SEMÄI, VE MIN SHERRI MA JA’ERUXHU FIHA, VE MIN SHERRI MA DHERE-E FIL ARDI, VE MIN SHERRI MA JEHRUXHU MINHA, VE MIN SHERRI FITENIL LEJLI VEN NEHÄR, VE MIN SHERRI KUL-LI TÄRIKIN IL-LA TÄRIKAN, JETRUKU BI HAJRIN, JÄ RAHMÄN..

(( Kerkoj mbrojtje me fjalet e persosura te Allahut, te cilat nuk mund ti tejkaloje asnje i devotshem e as i prishur, nga demi i asaj qe ka krijuar, e ka krijuar nga asgjeja dhe e ka shperndare, nga demi i asaj qe zbret nga qielli, nga demi i asaj qe ngjitet ne te, nga demi i asaj qe eshte mbi toke dhe i asaj qe del nga ajo, nga demi i sprovave te nates dhe te dites dhe nga demi i ndodhive te nates pervec ndodhive qe sjellin te mira, o i Gjithmeshirshem))) >>Ahmedi 3/419 me sened te vertete. Iben Sunnij nr. 637..

Abdulkader Arnauti e ka vertetuar senedin e tij ne vleresimin e tij te librit te Tahaviut, fq 133.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: