Wednesday, December 2, 2020
Home > Uncategorized > Ti ke një pasuri të madhe të dhuntive

Ti ke një pasuri të madhe të dhuntive

Motra ime, vërtet pas vështirësive vjen lehtësimi; pas natës vjen dita. Retë e brengave do t’i merr era, errësira e vuajtjeve do te shpërndahet dhe fatkeqësive do t’u vjen fundi, me lejen e Allahut.

Mbaje në mend se ti do të shpërblehesh dhe nëse je nënë, dhe i edukon fëmijët si duhet, ata do të jenë mbështetje dhe ndihmë e madhe për Islamin. Ata do të bëjnë dua për ty në sexhde dhe në fund të natës, pak para agimit. Është nder i mjaftueshëm për ty të kujtosh se nëna e Muhamedit [salallahu alejhi ue selam] u dha njerëzve një udhëheqës të madh, të Dërguarin fisnik.

Ti ke mundësi të bëhesh thirrëse ne Islam, ti thërasësh gratë tjera në rrugë të Allahut dhe me fjalë të mira, këshilla dhe urtësi bindëse, duke argumentuar dhe debatuar në mënyrën më të mirë ose të bëhesh shkak për udhëzimin e të tjerëve me sjelljen dhe shembullin tënd të mirë. Një grua mund të arrijë, me anë të sjelljes dhe veprave të saj të mira, gjëra që nuk mund të arrihen me anë të hutbeve, ligjëratave dhe mësimeve.

Shpesh ka ngjarë që njerëzit të fillojnë të bisedojnë për nje grua që ka ardhur të banojë në lagjen e tyre, për përkushtimin fetar të saj, modestin, hixhabin, sjelljen e mirë të saj, mirësinë ndaj fqinjëve dhe dëgjueshmërinë ndaj bashkëshortit të saj. Në këtë mënyrë ajo u bë shembull i mirë për të tjerët.

“Së shpejti lulet do të lulëzojnë mërzia do të largohet dhe lumturia do të mbizotëroj.”

“Ti Mund Të Bëhesh Gruaja Më e Lumtur Në Botë”

Autor: Aid el-Karni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: