Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/users/serverpilot/apps/hope/public/wp-includes/post-template.php on line 284
Wednesday, December 2, 2020
Home > Uncategorized > A e dini se fjala MashaAllah është fjala më e përmendur në botë, nga besimtarë dhe jo besimtarë?

A e dini se fjala MashaAllah është fjala më e përmendur në botë, nga besimtarë dhe jo besimtarë?

A e dini se fjala MashaAllah është fjala më e përmendur në botë, nga besimtarë dhe jo besimtarë?! A e dini kuptimin?! Mësoni si shkruhen fjalët e Dhikrit dhe kuptimet përkatëse.
Fjala më e përmendur në botë është fjala MashaAllah. Kjo fjalë përmendet nga gjithë besimtarët Muslimanë por jo vetëm! Një përdorim të gjerë të kësaj fjalë e praktikojnë edhe njerëzit me fe të ndryshme si dhe shumë jo besimtarë. Instiktivisht ose me vetëdije kjo fjalë permendet, kur një person shpreh habi ose e përdor atë në situata të ndryshme. Kuptimi i kësaj fjale madhështore është: ” MashaAllah-Cka do All-llahu bëhët.”
Nga pa informimi kjo fjale shkruhet në forma të ndryshme por mënyra sesi duhet të shkruhet është: ” MashaAllah.”
Fjalët e tjera të dhikrit të cilat janë të rëndësishme t’i zbatojmë dhe të shtojmë përmendjen e tyre janë këto dhe shkruhen:
Elhamdulilah– Falenderimi i Takon All-llahut, Zotit të Botrave
Estagfirullah– Kërkimi i faljes ndaj All-llahut, Zotit të Gjithësisë
Subhan’Allah– i pa të meta është All-llahu, Krijuesi i Gjithckaje
All-llahu Ekber– All-llahu është më i Madhi.
La ilahe il-lall-llah– Dëshmimi i Sheadetit, të Pohosh se Zoti është një dhe një i vetëm dhe se nuk ka të Adhuruar tjetër me të drejtë përvec tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: